PRAWO AUTORSKIEPrawo autorskie utworów audiowizualnych


  Ze względu na specyfikę utworów audiowizualnych ustawodawca postanowił poświęcić im osobny rozdział. W art. 69 PrAut wymieniony został katalog przykładowy osób, które uważa się za współtwórców utworu audiowizualnego, a są to: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza, którzy wnieśli wkład twórczy w jego powstawanie. Wkład ten jednakże musi spełniać podstawowe kryteria z art. 1 ust. 1, a więc musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Co więcej musi to być wkład w sam proces powstawania, tworzenia utworu audiowizualnego, a nie tyko w poszczególne stadia odpowiednio poprzedzające albo następujące po nim. Oba te kryteria pozwalają wyeliminować z grona współtwórców: personel techniczny, ekipy realizatorów, kaskaderów, osoby organizujące pracę. Zarówno autor scenariusza, jak i kompozytor muzyki filmowej zaliczani są do współtwórców dzieła kinematograficznego.

  Bardzo ważną kwestią pozostają uprawnienia producenta. Domniemywa się, że nabywa on na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości. Jest on uprawniony także do dokonywania tłumaczeń utworu na różne wersje językowe bez uzyskania zgody twórców.

  Współtwórcy oraz artyści wykonawcy z kolei są uprawnieni do:

  1. wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;
  2. stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;
  3. stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;
  4. stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Prawo nadzoru autorskiego przysługuje im zaś tylko w stosunku do ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.

pomoc prawna

Jeśli potrzebujesz porady prawnej skontaktuj się z prawnikami specjalizującymi się w prawie autorskim.
tel. 22-499-33-22
tel. 881 209 300
Kancelaria Adwokacka w Warszawie

warunki korzystania

Materiały informacyjne z naszej strony chronione są prawem autorskim.
zastrzeżenia prawne

Copyright © Kancelaria Adwokacka w Warszawie, Adwokat Piotr Stączek